Integrale Crisisdienst Kennemerland

Wanneer komen we in actie

Als u de ICD belt krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Wij proberen via het stellen van een aantal vragen om in beeld te krijgen van wat er aan de hand is en welke zorg nodig is.

Na een kort overleg met collega’s bellen wij u snel terug. De hulpverlener vertelt dan welke actie we vanuit de ICD gaan inzetten. We spreken af hoe contact wordt gelegd tussen het gezin en de hulpverlening.

De medewerkers van de ICD werken nauw samen, dus het kind/de jongere hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.