Integrale Crisisdienst Kennemerland

Meldcode

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 januari 2019 is de Meldcode aangescherpt. Het is nu een professionele norm om melding te doen bij de ICD als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Per 1 januari 2019 is het verplicht om als professional het afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Een afwegingskader helpt bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen over een melding. De afwegingskaders in de meldcode zijn opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. De afwegingskaders vindt u in de Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer gebruikt een professional de Meldcode?

Een professional doorloopt de stappen van de Meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Voor wie is het gebruik van de Meldcode verplicht?

De Meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Melden achteraf

Het is niet altijd mogelijk de stappen van de Meldcode te volgen voordat u een melding doet bij de ICD. Soms is simpelweg haast geboden. In dat geval kan de Meldcode achteraf gevolgd worden.

Voor meer informatie zie de informatie vanuit de rijksoverheid: Informatie over de nieuwe meldcode.