Integrale Crisisdienst Kennemerland

Klachten

Bent u, als cliënt van de Integrale Crisisdienst Kennemerland ontevreden over hoe wij u helpen of over een beslissing die wij genomen hebben? Dan horen wij dit graag van u. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen. Wij nemen uw klacht serieus. Wij kijken het liefst samen met u naar een oplossing. Daarom bespreken we uw klacht eerst graag met u, zo mogelijk met uw kind, de medewerker en leidinggevende.

Klachtenformulier

De Integrale Crisisdienst Kennemerland werkt wat betreft de afhandeling van klachten samen met Veilig Thuis Kennemerland en gebruikt dezelfde formulieren.
U kunt uw klacht kenbaar maken aan uw contactpersoon bij de Integrale Crisisdienst Kennemerland of aan onze klachtcontactpersoon via ons klachtenformulier VT Kennemerland (Pdf).

Heeft u dit liever niet? Komen we niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie van Veilig Thuis Kennemerland (Pdf). Deze klachtencommissie is onpartijdig. Zij behandelt en beoordeelt uw klacht.

Beroepscode

Vindt u dat de medewerker zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Meer informatie over beroepscode en tuchtrecht.

Afschrift klachtenregeling

Wilt u een afschrift van onze klachtenregeling? Deze kunt u opvragen bij onze klachtcontactpersoon via klachten@veiligthuis-ken.nl