Integrale Crisisdienst Kennemerland

Disclaimer

Disclaimer voor Integrale Crisisdienst Kennemerland

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Integrale Crisisdienst Kennemerland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Integrale Crisisdienst Kennemerland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Integrale Crisisdienst Kennemerland.

De Integrale Crisisdienst Kennemerland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Datzelfde geldt voor informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.